Witamy w naszym sklepie internetowym. Życzymy udanych zakupów.

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych 

  • Dane osobowe, przekazywane nam przez Ciebie, są przetwarzane przez SKLEPROZA.PL, z siedzibą w Rzeszowie przy ul.Gołębiej 10.
  • Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy

- wysłania zamówienia oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę,w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez SKLEPROZA.PL.

  • Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawa dostępu do danych

  • Każdy zarejestrowany klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie www.skleproza.pl.
  • Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

- Rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).